Bước 1:Nếu bạn đang dùng Windows 7 Ultimate thì cần nâng cấp lên Windows 7 SP1
Nếu là win xp, win 8.1 hoặc win 10 thì bỏ qua bước này
---->Windows 7 SP1 32bit
---->Windows 7 SP1 64bit


Bước 2: Cài đặt .Net framework v4.6.1 Tải tại đây

Bước 3: Cài đặt MICROSOFT VISUAL C++ 2017 RUNTIME Tải tại đây

Bước 4: Cài đặt lại auto.

//Cài lần lượt từng cái nhé! Chúc bạn cài đặt thành công!