Phiên bản này có cách cài đặt khác với phiên bản 1
Sau khi cài đặt xong các bạn mở game bằng so2game.auto.exe để vào game