+ Xin vui lòng xem Hướng dẫn cài đặt trước khi tải

+ Nếu auto không thể tự update hãy xem hướng dẫn ở đây

+ Nếu bị Chrome chặn tải, xin dùng trình duyệt Microsoft Edge hoặc click Link google để tải file cài đặt