+ Xin vui lòng xem Hướng dẫn cài đặt trước khi tải

+ Nếu auto không thể tự update hãy tải bản cài đặt mới nhất và cài đè lên

+ Nếu bị Chrome chặn tải, xin dùng trình duyệt Microsoft Edge


Hướng dẫn fix lỗi bị xóa auto và lỗi file auto:

Bước 1: : Án Ctrl+Alt+Del để mở Task manager. Chuột phải chọn Disable nhé! (nếu thấy có)


Bước 2: Tắt autoupdate của game và tắt hết cửa sổ game


Bước 3: Vào thư mục vl2 và đổi tên file Autoupdate.exe thành Autoupsdjkfhwoie.exe (thành gì cũng được hoặc xóa cmn đi ^^) - Bước này để nó không tự bật Autoupdate.exe - Đây là file chứa mã độc xóa mất auto


Bước 4: Tải và cài thêm bản vá Tải bản vá lỗi để ngăn game xóa auto


Bước 5: Tải bộ cài đặt, giải nén và cài đặt lại auto9yin


Bước 6: Vào game bằng file so2game.exe


Chú ý: Tuyệt đối không mở game bằng cách mở Autoupdate.exe của game