Miễn phí

0k /tháng
 • Combo mật tịch
 • Xuất chiêu bằng phím
 • Skill chuột phải theo cấp
 • Đánh theo sau
 • Mod cánh, ngựa
 • Hiển thị thời gian thuốc lắc
 • User Data
 • Thay đồ
 • Auto skill
 • Auto Kịch bản
 • Luyện mật tịch
 • Buff NMK
 • Buff Cổ sư
 • Nga My đàn
 • Nhiện vụ sư môn
 • Bơm máu
 • Auto chat
 • Ẩn NPC, người chơi (giảm lag)
 • Luyện mật tịch
 • Mài dame
 • Xóa vật phẩm rác
 • Trồng B.Nhã, hạt giống
 • Nộp BNCT
 • Đốt pháo
 • Báo danh tống liêu
 • Tài nguyên chiến
 • Train LSB
 • Train TNT
 • Train ĐHC
 • Theo sau
 • Nhặt đồ quái rơi
 • Chống spam chat khi PK
 • Zoom xa
 • Hạ điểm 1-1
 • Auto train rác
Free

(Phù hợp cho acc cày cuốc)

Vip 1

50k /tháng
 • Hiện hình VAC khi ngắt thần tốc
 • Hiện thời gian phát động TLQ
 • Bắn skill liên tục (liên chiêu)
 • Xdame NMĐ
 • Tự chọn mục tiêu địch
 • Nhặt túi siêu tốc
 • Cương thi bất tử
Mua ngay

(Mọi môn phái đều cần)

Server VNG giá 100k

Vip 2

100k /tháng
 • Ngắt chiêu DGC
 • Ngắt chiêu VDB
 • Ngắt chiêu MGB
 • Combo giật cờ MGB
 • Xdame TLT
 • Xdame TYLN
 • Xdame MGĐ
 • Combo lên tầng skill VDK, TLT, MGB
 • Nhặt vật phẩm chuyển sinh siêu tốc
 • Tính năng Vip 1
Mua ngay

(Nên mua cho TLT, DGC, TYLN, VĐB, MGB, VDK)

Vip 3

200k /tháng
 • Xdame Đại tu
 • Xdame Văn Vân
 • Xdame Trấn phái TLQ
 • Sút văn vân, vi đà không cần phát động
 • Combo VAC
 • Tính năng Vip 1
 • Tính năng Vip 2
Mua ngay

(Dành riêng cho TLQ)

Server VNG giá 100k